Міжнародна співпраця ERASMUS+ MASTIS

Робоча група науковців факультету комп’ютерних систем і автоматики залучена до міжнародного освітнього проекту ERASMUS+ нарощування потенціалу в галузі вищої освіти «Створення сучасної магістерської програми в області інформаційних систем» (MASTIS), 561 592-EPP-1 2015 -1- FR-EPPKA2-CBHE-JP. Робота в проекті MASTIS стала продовженням плідної співпраці університетів, що входять до складу європейської асоціації вчених в області інформаційних систем Erciş (http://www.ercis.org/).

Основна мета проекту полягає в поліпшенні магістерської програми в області інформаційних систем відповідно до потреб сучасного суспільства; надання можливості університетам наблизитися до змін на світовому ринку праці та освітньому просторі, швидко реагувати на потреби роботодавців; надати студентам уявлення про профілі різних робочих місць в області інформаційних систем з метою сприяння працевлаштуванню.

Трирічний проект «Створення сучасної магістерської програми в області інформаційних систем» (MASTIS) фінансується Європейським Союзом в рамках програми ERASMUS +.

До числа учасників проекту входять провідні університети України, Франції, Італії, Німеччини, Литви, Швеції, Норвегії, Ліхтенштейну, Словенії, Чорногорії, а також представники асоціації франкомовних університетів, яка є асоційованим партнером проекту MASTIS. Україну представляли шість університетів: Харківський національний економічний університет - національний координатор, Національний політехнічний університет «ХПІ», Львівський національний політехнічний університет, Вінницький національний технічний університет, Національний політехнічний університет «КПІ», Херсонський державний університет за активної участі Міністерства освіті і науки України.

Детальніше проект описаний на офіційному сайті http://mastis.pro/ , основні тези з якого такі:

Цілі і завдання проекту

 • В найзагальнішій постановці мета проекту полягає в удосконаленні магістерської програми в області інформаційних систем відповідно до потреб сучасного суспільства;
 • Пришвидшити реакцію університетів до змін на світового ринку праці та всесвітній сфері освіти;
 • Сформувати зворотній зв’язок роботодавців із освітянами, щоб підготувати випускників до різних професій в сфері інформаційних систем;
 • Сприяти працевлаштуванню випускників за профілем підготовки в ІТ-сфері. Конкретизовані цілі проекту
 • Вдосконалення магістерської програми підготовки в області інформаційних систем відповідно до вимог ринку праці та новітніх стандартів вищої освіти і забезпечити інтернаціональність отриманих знань та навичок для країн-учасниць проекту;
 • Розвиток інноваційного академічного середовища для платформи для підготовки / перепідготовки, PhD, LLL на базі модернізованої магістерської програми підготовки з інформаційних систем;
 • Створення / модернізація лабораторій бази до рівня актуальних інформаційних систем.

Діяльність

 • Формулювання вимог зацікавлених сторін щодо модифікації магістерської програми підготовки в сфері інформаційних систем на основі аналізу існуючих навчальних програм;
 • Розробка нового переліку компетентній для кваліфікаційного рівня магістра в сфері ІТ із дотриманням вимог ECTS на основі методології проекту Tuning;
 • Створення інноваційного академічного середовища для платформи для підготовки / перепідготовки, PhD, LLL на базі модернізованої магістерської програми підготовки з інформаційних систем;
 • Поширення і використання результатів проекту;
 • Забезпечення якосної реалізації проекту і досягнення запланованих результатів.

Очікувані результати

 • Модифікована магістерська програма підготовки в сфері ІТ відповідно до потреб світового ринку праці;
 • Переглянути поточну та оновити програму підготовки та перелік компетенцій для підготовки фахівців у сфері ІТ відповідно до рекомендацій Болонського процесу щодо розподілу навчальних кредитів та проекту Tuning щодо формування переліку компетенцій;
 • Визначитися із датою створення інноваційного академічного середовища для платформи для підготовки / перепідготовки, PhD, LLL на базі модернізованої магістерської програми підготовки з інформаційних систем;
 • Опублікувати результати проекту;
 • Розробити звіти по результатам проекту.