Мала академія наук

На базі ФКСА працює науково-технічне відділення Вінницького обласного відділу Малої академії наук України.

Проводиться підготовка учнів 8 -11 класів по 4 секціям:

- Електроніка та приладобудування

- Інформаційні телекомунікаційні системи, обладнання та прилади

- Промислове технологічне обладнання та технології

- Транспортні системи, засоби та обладнання

Творча молодь залучається до науково-технічних досліджень, результатом яких є створення діючих макетів, приладів та систем. Чимало учнів-членів Малої академії наук України у заключному етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту посіли призові місця, отримали дипломи і грамоти Міністерства освіти і науки України. Кращі науково-дослідницькі роботи завершуються оригінальними розробками, які захищаються патентами і викликають велику зацікавленість у представників промисловості і науки. Проведення такої роботи сприяє кращій профорієнтації перед вступом до університету талановитої, здатної до науково-технічної творчості молоді.

Засновником МАН є Міністерство освіти і науки України.

На базі ФКСА діє техніко-технологічне відділення МАН України у Вінницькій області.

Наукове керівництво роботою відділення за напрямком електроніка та приладобудування здійснює старший викладач кафедри АІВТ Хомчук Анатолій Феофанович. Поглиблену підготовку юних дослідників по фізиці забезпечує старший викладач кафедри загальної фізики і фотоніки Мартинюк Василь Дмитрович.

Залучення талановитої молоді шкільного віку до науково-дослідницької, експериментальної, конструкторської та винахідницької роботи в різних галузях науки і техніки сприяє творчому самовдосконаленню юних обдарувань і розширенню їх наукового світогляду.

Участь старшокласників у дослідженні наукових проблем підвищує зацікавленість учнів до творчої та наукової діяльності, розвиває їх уяву, інтуїцію, оригінальність мислення, дозволяє учням проявити свої знання і вміння в різних сферах інтелектуальної діяльності.

Щорічно проводиться конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН.

Тематика конкурсних робіт манівців техніко-технологічного відділення завжди актуальна і різнопланова. Ці роботи містять і наукові результати, і завжди мають практичну цінність.

Складність та науковість, актуальність та елементи творчості, аргументованість висновків дослідницьких робіт манівців оцінює компетентне журі.

ІІ-ий етап конкурсу захисту проходить на базі Вінницького національного технічного університету.

Заключний ІІІ-й етап Всеукраїнського конкурсу-захисту проходить у м. Києві.

Призери ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН отримують пільги при вступі до вищих навчальних закладів України.

Щорічно такими призерами стають і учні-члени МАН, які проходили підготовку у ФКСА.

Проте найбільшим результатом такої співпраці вчених і талановитих дітей є те, що вона вирішує проблему творчого потенціалу суспільства, забезпечує можливості інтенсивного розвитку та виховання обдарованих та талановитих дітей, підготовки інтелектуальної еліти нашої країни.

ЯК ПРОБЛЕМИ «ВЕЛИКОЇ» НАУКИ ВИРІШУЮТЬ «МАЛІ» АКАДЕМІКИ

Сьогодні вже ні для кого не є секретом, що світ впритул наблизився до глобальної енергетичної кризи. Проблема вичерпання нафтогазових ресурсів планети викликає суперечки в наукових колах лише з приводу терміну: песимісти вважають, що це станеться протягом 20-25 років, оптимісти вказують на термін у 50-60 років. Але всі погоджуються в одному – розвиток людства можливий тільки за умови залучення нових джерел енергії та нових видів енергозберігаючих біотехнологій.

Для України як енергозалежної держави проблема пошуку альтернативних джерел енергії сьогодні є чи не найважливішою. Тому до її вирішення залучені кращі наукові колективи країни. Разом з тим історія розвитку науки і техніки показує, що як правило найбільш оригінальні ідеї і вдалі рішення проблем пропонуються не фахівцями, які іноді все життя працюють у порівняно вузьких напрямах досліджень, а людьми, які часто не були занадто обтяжені знаннями в цих галузях. Тому природно постає питання: «Де знайти творчих особистостей з гнучким і кмітливим розумом, який ще не зацементований багажем класичних знань?» На жаль повсюди і часто доводиться спостерігати наслідки того, що дуже влучно підмічено в російській поговірці: «Многознание уму не учит». До того ж сьогодні однією з найбільш актуальних проблем вищої школи є збереження і примноження розумових здібностей і творчого потягу і по завершенню довготривалого і часом виснажливого процесу навчання.

Тому дуже вдалою ініціативою міністерства освіти і науки України було створення Малої академії наук України (МАН). Завданням МАН, як структурної складової системи позашкільної освіти, є виявлення інтелектуально обдарованої молоді, сприяння розвитку її здібностей і обдарувань, а також самовизначення та реалізації особистості засобами залучення до пошукової, експериментальної, дослідницької роботи в різних галузях науки і техніки, забезпечення її творчого, інтелектуального і духовного розвитку, професійну орієнтацію, підготовку до майбутньої професійної та громадської діяльності.

Багаторічний досвід керівництва секцією електроніки і приладобудування Вінницького відділення технічних наук МАН свідчить, що «малим» академікам часто по силам вирішення «великих» проблем.

Якраз за вирішення проблеми альтернативних джерел енергії і взявся член МАН Сергій Шерман. Свій вибір він зупинив на Сонці. Воно є джерелом величезного потоку променистої енергії, яка лине у Всесвіт не оминаючи і поверхню нашої Землі. От тільки як вловити те сонячне проміння і максимально ефективно перетворити його в потрібний вид енергії, до того ж придатний до накопичення і тривалого зберігання?

Непростим був шлях пошуків і випробувань. Зате створена система не має аналогів. Вона являє собою концентратор у вигляді циліндричного параболоїда з дзеркальною поверхнею, у фокусній лінії якого розташована вакумована з високою поглинаючою здатністю поверхні труба, в якій циркулює вода, що виконує роль теплоносія. Спеціальна система термодатчиків, клапанів, циркуляційного насоса і термоізольованої ємності дозволяють ефективно акумулювати зберігати і передавати споживачеві тепло. Однак основною особливістю системи є те, що вона вміє самостійно націлюватися на сонце і неухильно слідувати за ним за будь-якої погоди. Забезпечується така властивість тим, що відтранспортована у будь-яку точку планети система спочатку встановлюється горизонтально і орієнтується за стрілкою компаса, потім в комп’ютер вводяться географічні координати місця розташування і значення місцевого часу. На основі отриманих даних комп’ютер розраховує траєкторію руху сонця на небосхилі впродовж дня і значення необхідного кута нахилу концентратора. Далі система працює тільки на основі показів годинника. Отже, система зустрічає сонце на сході і проводжає його на заході з точністю, яка фактично визначається точністю законів небесної механіки і ходу кварцового годинника.

Щодо тих систем, які ми сьогодні можемо побачити у вигляді нерухомих панелей на дахах будинків, розроблена система має набагато більшу ефективність, адже вона здатна сприймати енергію того випромінювання, яке йде від сонця до поверхні землі навіть у хмарну погоду.

У Сергія чіткі плани стосовно вдосконалення системи в майбутньому. Він планує після вступу до університету опанувати мікроконтролери і заставити їх керувати системою замість комп’ютера. А ще замість ручного введення географічних координат підключити GPS – приймач і тоді система стане по справжньому мобільною і повністю автоматизованою.

Звичайно, щорічно на конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів членів МАН доповідається і демонструється чимало досить серйозних і перспективних розробок. От і цього року крім сонячної геліосистеми перед журі і присутніми в залі була продемонстрована діюча експериментальна модель транспорту майбутнього. У цьому транспорті переміщення людей і вантажів відбувається у спеціальних металевих капсулах, які рухаються в тунелі під дією магнітного поля, яке вміє не тільки прискорювати до великих швидкостей, але й м’яко зупиняти ці капсули. Контроль і безпека такого руху здійснюються за допомогою оптоелектронних датчиків. Присутні власними очима впевнилися в реальності такого проекту, коли «манівець» Артем Антонов продемонстрував рух металевого шарика в прозорому тунелі і гнучке управління ним за допомогою розробленої системи. Щире здивування викликала і оригінальна підйомна транспортна система з комп’ютерним управлінням, яку продемонстрував Андрій Усов. Виготовлений експериментальний макет на очах присутніх виконував складний алгоритм руху під управлінням комп’ютера згідно заданої програми і навіть міг керуватися в оперативному режимі за допомогою комп’ютерної мишки.

Тому можна зробити узагальнюючий висновок про те, що в нашій державі не вичерпується потік юних талантів і обдарувань, які в майбутньому обов’язково зроблять такі наукові відкриття і винаходи, які радикально і в кращий бік змінять наше життя. От тільки потрібно підтримати і розвинути такі таланти ще на періоді їх злету, а це вже задача викладачів ВНТУ, тому залишається тільки запрошувати вступати до нашого університету ту талановиту молодь, яка має потяг до наукової творчості, прагне зробити щось нове і корисне в своєму житті.