Наукова робота

Протягом всіх сорока двох років свого існування факультет комп’ютерних систем і автоматики демонструє високу ефективність наукової роботи, якою, спільно із професорсько-викладацьким колективом, активно займаються студенти, магістранти і аспіранти нашого факультету.

Сьогодні на факультеті працює 10 докторів технічних наук і понад 60 кандидатів наук, у тому числі заслужені діячі науки і техніки України, заслужений працівник освіти України, відмінники освіти України. Питома вага викладачів з науковим ступенем та вченим званням перевищує 80%.

Провідні вчені ФКСА є членами спеціалізованих Вчених рад по захисту кандидатських та докторських дисертацій нашого та інших відомих університетів України, редколегій наукових фахових видань,науково-методичних комісій МОН України тощо.

Науковці факультету успішно співпрацюють з визнаними науковими центрами та науково-дослідними установами України та провідних країн світу. Підтримуються плідні наукові зв’язки з Всесвітнім інститутом інженерів з електроніки та електротехніки ІЕЕЕ, американськими спілками SPIE та OSA, Дублінським технологічним інститутом (Ірландія), Ліверпульским технічним університетом (Англія), Дортмутським технічним університетом (США), Дармштадським технічним університетом (Німеччина), Ванкуверським Універс-меморіалом (Канада), Ієрусалімським Техніоном (Ізраїль), Дакарським Університетом(Сенегал), Лісабонським Новим університетом (Португалія), Грузинським технічним університетом, Китайським технологічним парком високих технологій (м. Цзинань), Шандунським технічним університетом, науково-виробничою фірмою Wotsen (Китай), Легніцькою вищою менеджерською школою (Польща), В’єтнамським національним Центром лазерних технологій, Союзом метрологів Болгарії.

На факультеті ефективно виконуються науково-дослідні роботи на замовлення, що фінансуються як держбюджетом так і приватними установами, зокрема, середній річний осяг фінансування значно перевищує 300 тис. грн. Розроблені науковими колективами факультету технологічні рішення та прилади неодноразово демонструвались на міжнародних виставках наукових розробок і новітніх технологій в Україні, Китаї, Фінляндії, Угорщині, США, Польщі тощо та отримували золоті медалі, гранти та почесні дипломи. Дужеважливим є те, що до виконання досліджень активно залучаютьсяаспіранти, магістри та бакалаври факультету, адже саме так вони підвищують свій професійний рівень і знаходять контакти з потенційними роботодавцями.

На факультеті функціонують студентські відділення міжнародних товариств оптичної техніки SPIE та OSA (США), завдяки чому найкращі студенти отримують гранти для виїзду на провідні науково-технічні конференції. Завдяки цим товариствам забезпечується безкоштовна підписка на журнали Optics and Photonix News, Physics Today, вільний доступ до статей в галузі оптики, підтримуються зв’язки із провідними фахівцями з усього світу. Плідно працює наукове товариство студентів та аспірантів факультету.

На базі факультету активно працює Вінницьке науково-технічне відділенняМалої академії наук України. Чимало учнів – членів академії на заключному етапі Всеукраїнського конкурсу-захиступосідають призові місця, отримуютьдипломи та грамотиМОН України. Проведення такої роботи сприяє кращій профорієнтації талановитої творчої молоді перед вступом до університету.

З 2001 р. на кафедрі лазерної та оптоелектронної техніки факультету видається міжнародний науково-технічний журнал “Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології” (ISSN 1681-7893) з періодичністю виходу номерів 2 рази на рік. На випускових кафедрах КСУ, ЛОТ, МПА АІВТ та САКМІГ регулярно проводяться міжнародні науково-технічні конференції, які користуються високою популярністю в науковому світі. Студенти факультету щороку беруть участь та займають призові місця в галузевих всеукраїнських олімпіадах, всеукраїнських конкурсах наукових робіт тощо.

Завдяки активній науковій роботі кожного року кращі випускники факультету на конкурсній основі поступають в аспірантуру, захищають кандидатські дисертації та поповнюють професорсько-викладацький склад ФКСА. Протягом останніх 15 років 5 вихованців факультету захистили науковий ступень PhD у провідних країнах світу.