Наші випускники

Випускники ФКСА мають чудові та абсолютно реальні перспективи працевлаштування. І не лише в Україні, а й за кордоном. Вони ефективно працюють всюди, де використовуються і обслуговуються системи та засоби автоматичного управління, сучасна комп’ютерна та офісна техніка, новітні лазерні та опто-електронні пристрої та системи, а саме: в державних установах і закладах, податкових органах, митній службі, на підприємствах зовнішньої економічної діяльності, в банківських і комерційних, медично-діагностичних, юридичних, побутово-обслуговуючих закладах, в науково-дослідних та проектних організаціях, на промислових підприємствах і фірмах, тобто в різних установах, де є інформаційно-аналітичні центри, відділи та лабораторії систем управління і автоматики, розробки і впровадження сучасної комп’ютерної техніки та новітніх інформаційних технологій, проектування, конструювання та використання засобів оргтехніки і систем зв’язку, інформаційно-вимірювальної техніки, систем діагностики, атестації і сертифікації, автоматизованих систем управління та зв’язку на транспорті, систем живлення автомобільного та електрифікованого залізничного транспорту, охоронних систем та пристроїв, біомедичної та діагностичної апаратури, енергозберігаючих електронних засобів та технологій тощо. Високий рівень освіти випускників підтверджується їх успішним працевлаштуванням та кар’єрним ростом.Чимало випускників займають ключові адміністративні та науково-технічні посади на провідних державних і акціонерних підприємствах, в організаціях і установах Вінниччини та України, наприклад, НВП Інновінн, ВАТ Укртелеком, комп’ютерні фірми ТОВ Компанія Ліана, ТЕАМ, Ремекс-В, НВП Геосистема, Енерготерм, фірми – розробники електронних пристроїв та програмного забезпечення, банківські установи Приватбанк, АКБ Аваль, Укрсиббанк, Укрсоцбанк тощо. Чимало випускників працюють на підприємствах і фірмах, в наукових і освітніх установах багатьох країн СНД, США, Канади, Великої Британії, Німеччини, Нідерландах, Польщі, Чехії, Ізраїлю, Австралії та інших країн.

Серед тисяч випускників факультету державні діячі, депутат Верховної Ради України, працівники міністерств, депутати обласної та міської Рад, чимало відомих вчених, знаних викладачів вишів, керівників підприємств та установ, провідних фахівців державних установ, закладів, підприємств та приватних фірм і компаній.

Факультет пишається такими своїми випускниками,такими як:

 • О.Г. Домбровський – депутат Верховної Ради України, голова Вінницької обласної державної адміністрації 2005-2008 р., к.е.н.;
 • В. Я. Майстришин – депутат Верховної Ради України;
 • О.М. Дідик – голова Вінницької торгово-промислової палати, к.т.н.;
 • В.Г. Лисогор – керівник відділу "Укртелеком", к.т.н.;
 • С.В. Павлов - проректор з наукової роботи ВНТУ, д.т.н., профессор;
 • В.М. Мізерний – проректор з науково-педагогічної роботи по інтеграції навчання з виробництвом та міжнародній інтеграції, професор, к.т.н.;
 • О.В. Бісікало - декан факультету комп'ютерних систем і автоматики, д.т.н., професор;
 • С.В. Юхимчук – бувший директор Інституту міжнародних зв’язків ВНТУ, д.т.н., професор;
 • В.Б. Мокін – завідувач кафедри САКМІГ ВНТУ,д.т.н., професор;
 • Г.Л. Лисенко – заступник проректора з навчальної та науково-методичної роботи ВНТУ, к.т.н., доцент;
 • С.М. Москвіна - к.т.н., доцент кафедри КСУ ФКСА;
 • С.М. Довгалець – к.т.н., доцент кафедри АІВТ ФКСА;
 • Н.І. Заболотна - к.т.н., доцент кафедри ЛОТ ФКСА;
 • В.М. Дубовой – завідувач кафедри КСУ ВНТУ, д.т.н., професор;
 • О.В. Осадчук - завідувач кафедри РТ ВНТУ, д.т.н., професор ;
 • М.І. Патлатюк – головний державний податковий інспектор по інформаційним технологіям;
 • П.Л. Мельничук – директор підприємства “ТЕАМ Ltd”, що займає провідні позиції в галузі постачання, обслуговування та розробки комп’ютерної техніки;
 • П.І. Сєвєрілов – директор центру “Мультимедіа” і багато інших відомих керівників установ, закладів, державних та приватних підприємств.


О.Г. Домбровський – депут Верхоної Ради України, голова Вінницької обласної державної адміністрації 2005-2008 р., к.е.н.


В.Я. Майстришин - депутат Верховної Ради УкраїниО.М. Дідик – голова Вінницької торгово-промислової палати, к.т.н.В.Г. Лисогор - керівник відділу "Укртелеком", к.т.н.
С.В. Павлов – проректор з наукової роботи ВНТУ, д.т.н., професор


В.М. Мізерний – проректор з науково-педагогічної роботи по інтеграції навчання з виробництвом та міжнародній інтеграції, професор, к.т.н.


О.В. Бісікало – декан факультету комп'ютерних систем і автоматики, д.т.н., професор


О.М. Васілевський – доктор технічних наук, професор кафедри Метрології та промислової автоматики ВНТУ


В.В. Ковтун – заступник декана ФКСА з наукової роботи та міжнародного співробітництва, кандидат технічних наук, доцент кафедри КСУ


О.Г. Ігнатенко –заступник декана з навчально-виховної роботи, ст.викладач каф.МПА


В.Ю. Кучерук – завідувач кафедри МПА ВНТУ, д.т.н., професор


С.В. Юхимчук – бувший директор Інституту міжнародних зв’язків ВНТУ, д.т.н., професор


В.Б. Мокін – завідувач кафедри САКМІГ ВНТУ, д.т.н., професор


В.М. Дубовой – завідувач кафедри КСУ ВНТУ, д.т.н., професор


С.М. Довгалець – к.т.н., доцент кафедри АІВТА.Я. Кулик - доктор технічних наук, професор кафедри АІВТ ВНТУН.І. Заболотна – к.т.н., доцент кафедри ЛОТС.М. Москвіна – к.т.н., доцент кафедри КСУ


В.М. Папінов – кандидат технічних наук, доцент кафедри АІВТМ.М. Биков – кандидат технічних наук, професор кафедри КСУ


С.Г. Кривогубченко – кандидат технічних наук, доцент кафедри АІВТ


Т.М. Боровська – доктор технічних наук, професор кафедри КСУ


О.М. Козачко – к.т.н. доцент кафедри САКМІГ


Я.Г. Скорюкова – к.т.н., доцент кафедри САКМІГ, заступник завідувача кафедри САКМІГ