Електронна система підтримки навчального процесу JetIQ

«JetIQ» - це електронна система, що містить такі блоки: системи тестування і самопідготовки «Тезаурус» та «Веб-майстер»; Електронна навчальна база; Персональний кабінет студента; Персональний кабінет викладача; АСУ-Деканат; Статистика роботи студентів і викладачів.

Тренінгові технології використовуються для навчання викладачів університету. Створена методика тренінгового навчання «Синергія» (покрокове навчання викладачів від традиційного до інноваційного) – автор методики к.т.н. Коваленко О.О. Методика включає в себе онлайн-допомогу викладачу, низку блогів, алгоритмів, інструкцій, кейсів, тренінгів та методичних матеріалів щодо інноваційних технологій в освіті. Тренінги щодо інноваційних методів навчання включають в себе новітні методики викладання, використання активних методів навчання, мотивації студентів, практичного використання інструментів соціальних сервісів, вебінарів.

Науково-дослідні роботи з інноваційних технологій в освіті проходять апробацію на міжнародних конференціях, виставках, форумах, онлайнових та офлайнових семінарах, представлені в наукових статтях, монографіях, методичних розробках.