Наші спеціальності

Ф К С А

факультет комп'ютерних систем і автоматики


На факультеті комп'ютерних систем і автоматики (ФКСА) здійснюється підготовка фахівців за надзвичайно популярними та престижними спеціальностями:


Спеціальність 126 – Інформаційні системи та технології

Спеціалізація Інтелектуальні інформаційні системи

Випускна кафедра Автоматики та інформаційно-вимірювальної техніки

Спеціалізація Прикладні інформаційні технології

Випускна кафедра Системного аналізу, комп'ютерного моніторингу та інженерної графіки


Спеціальність 124 – Системний аналіз

Випускна кафедра Системного аналізу, комп'ютерного моніторингу та інженерної графіки


Спеціальність 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Спеціалізація Інтелектуальні системи управління і обробки даних

Випускна кафедра Автоматики та інформаційно-вимірювальної техніки

Спеціалізація Комп'ютерні системи управління

Випускна кафедра Комп’ютерних систем управляння


Спеціальність 152 – Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Спеціалізація Інженерія якості продукції

Спеціалізація Комп'ютеризовані інформаційно-вимірювальні технології

Випускна кафедра Метрології та промислової автоматики

Спеціалізація Лазерна техніка та оптоінформатика

Випускна кафедра Лазерної та оптоелектронної техніки


Комп’ютеризовані системи управління і автоматики з використанням досягнень ІТ-технологій, сучасної комп’ютерної та оргтехніки, засобів збирання, передавання та обробки інформації, мікропроцесорної, лазерної техніки, волоконної оптики є основою для ефективного управління як організаційною та науковою діяльністю, так і технологічними процесами в усіх галузях промисловості, с/г, економіки, торгівлі, суспільства в цілому. Без таких систем неможливо розвивати сучасну науку, освіту, виробництво, бізнес, фінансові структури, модернізувати збройні сили, флот, авіацію, космонавтику тощо, а це потребує постійного притоку ґрунтовно підготовлених висококваліфікованих кадрів.
Підготовку саме таких кадрів здійснює ФКСА.

Відновлення промисловості, бурхливий розвиток сучасних фірм та компаній з розробки програмного забезпечення автоматизованих систем управління виявило в останні роки в Україні, Подільському регіоні та, зокрема, у Вінницькій області гостру нестачу ґрунтовно підготовлених, спроможних вирішувати найскладніші задачі фахівців, без яких неможливо розробляти сучасні автоматизовані системи управління організаційними структурами та виробництвом, експлуатувати системи автоматизації важливих об’єктів таких, наприклад, як: нафто- газогони, цукрові заводи, елеватори, підприємства легкої та харчової промисловості тощо.

Серед навчальних закладів регіону лише ФКСА ВНТУ має достатню матеріально-технічну, науково-педагогічну базу та кадровий склад для забезпечення підготовки кваліфікованих фахівців такого профілю. Факультет є одним з провідних за фаховим спрямуванням науково-навчальних підрозділів ВНТУ. На факультеті працюють висококваліфіковані викладачі та науковці, серед яких Заслужений працівник освіти України, 3 Заслужених діячі науки і техніки України, 5 відмінників освіти України, понад 20 професорів, понад 50 доцентів, 13 академіків галузевих і громадських академій України та інших країн.

Саме тому, на додаток до популярної спеціалізації «Інтелектуальні системи управління і обробки даних» спеціальності 151, який ФКСА забезпечує вже сорок років,за ліцензію МОНМСУ з 2012 р. відкрито підготовку фахівців за спеціалізацією «Комп'ютерні системи управління». Специфічна відмінність цієї спеціалізації полягає в тому, що основним профілем фаху є проектування та створення систем автоматизованого управління реальними технологічними процесами. Студентів навчатимуть створювати автоматизовані системи, та, найголовніше, зв’язувати окремі автоматизовані системи та пристрої в єдиний комплекс із системою операторського управління обладнаною графічним інтерфейсом користувача, що є найважливішою задачею в сфері сучасної автоматизації виробництв.


Фахівці з «Інтелектуальних систем управління і обробки даних» і «Автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій» вирізняються високим рівнем володіння теорією та практикою обслуговування автоматизованих систем управління, розробки алгоритмічного, програмного та інформаційного забезпечення для формування керівних дій під час управління об’єктами, процесами та організаційними структурами спираючись на сучасні інформаційні технології та штучний інтелект. З перших днів навчання вони отримують серйозну комп’ютерну підготовку, яка є невід’ємною складовою спеціальностей, а саме, з сучасного програмування, застосування програмних пакетів проектування автоматизованих систем, проектування комп’ютерних мереж, баз даних, розробки інтерфейсів автоматизованих систем високого рівня тощо. Особливістю цих напрямів є поглиблене вивчення застосування комп’ютерів та комп’ютерних мереж в обслуговуванні автоматизованих систем управління. Саме такі спеціальності цілком обґрунтовано вважаються найпрестижнішими та вічно актуальними, а попит на досвідчених фахівців, заробітна платня яких навіть у Вінниці складає понад тисячу умовних одиниць, надзвичайно великий та постійно зростає.

Фахівці такого профілю можуть працювати на: підприємствах, установах і фірмах, що пов’язані з використанням та розробкою систем і пристроїв автоматики та управління, в науково-дослідних і проектно-конструкторських організаціях, в медичних, комерційних структурах тощо; в організаціях з розробки та впровадженню сучасної комп’ютерної техніки та програмного забезпечення; у фінансових та банківських установах, що займаються інвестуванням і управлінням активами на світових фінансових ринках. Основні посади, з яких починають працювати випускники: системний інженер та менеджер в сфері впровадження САУ, системний аналітик, інженер з обслуговування ЕОМ, інженер-проектувальник комп’ютерних систем та мереж, інженер-конструктор в галузях автоматики, приладобудування, електроніки тощо, співробітник науково-дослідного інституту, викладач вищого навчального закладу.

Спеціальність 152 – Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Метрологія та вимірювальна техніка є невід'ємною складовою будь-якого технологічного процесу або наукового дослідження об'єктів матеріального світу. Тому до сфери професійної діяльності випускників спеціальності належать: підприємства, КБ, фірми, які займаються розробкою та виготовленням засобів інформаційно-вимірювальної техніки, мікропроцесорних засобів контролю та технічної діагностики, розробкою математичного та програмного забезпечення їх функціонування; метрологічні служби в науково-дослідних установах, органах Держспоживстандарту, в усіх галузях господарства тощо; наукові установи, промислові підприємства, служби зв'язку та транспортного сполучення, авіація, космонавтика, збройні сили, де обслуговуються вимірювальні засоби та застосовуються сучасні інформаційно-вимірювальні технології; відділи сертифікації, стандартизації, контролю та управління якістю продукції.

Основні посади, з яких починають працювати випускники спеціальності: інженер-метролог, інженер з контролю якості виробів, інженер з сертифікації та стандартизації, інженер контрольно-вимірювальних приладів і автоматики, менеджер-адміністратор систем керування якості продукції на підприємствах будь-якої власності, співробітник науково-дослідної лабораторії, викладач вищого навчального закладу.
Спеціальність Метрологія та вимірювальна техніка відповідає міжнародній категорії «Quality manager».

Сучасне життя не можливо уявити без волоконнооптичних ліній зв’язку, мобільних телефонів, цифрових фотоапаратів та відеокамер, Інтернету, CD- та DVD-плеєрів, лазерних пристроїв, методів медичної діагностики тощо. Набути знань та вмінь користуватись і обслуговувати такі прилади та системи, а також розробляти нові допоможе підготовка за «Лазерна техніка та оптоінформатика» спеціальності 152.

Основні посади, з яких починають працювати випускники спеціальності із цією спеціалізацією: інженер з лазерної та оптоелектронної техніки, інженер-конструктор в галузі електроніки, інженер-конструктор в галузі лазерної техніки, науковий співробітник (оптика, лазерна фізика), викладач вищого навчального закладу.

Ґрунтовна та якісна підготовка фахівців ФКСА здійснюється в комп’ютерних класах та сучасних спеціалізованих лабораторіях факультету, які створені та оснащенні обладнанням за участю відомих провідних світових фірм, а також на філіях кафедр - тобто на профільних фірмах та в установах, де забезпечуються реальні умови для підготовки перспективних фахівців, і де давно вже працюють переважно випускники ФКСА попередніх років.

Навчання нерозривно поєднано з науковою діяльністю, і студенти факультету активно залучаються до наукових досліджень, щороку беруть участь у науково-технічних конференціях, конкурсах студентських наукових робіт з «Інформатики і кібернетики», «Інформатики, обчислювальної техніки і автоматизації», «Інформаційної безпеки», «Приладобудування»; в олімпіадах, зокрема у Всеукраїнських олімпіадах з «Програмування» та з «Комп’ютеризованих систем управління і автоматики», куди запрошуються найбільш обдаровані студенти провідних університетів України та зарубіжжя. Студенти ФКСА традиційно посідають призові місця.
З 2001 р. ФКСА видає власний міжнародний науково-технічний журнал „Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології”, в якому студенти мають чудову можливість публікуватися разом зі своїми науковими наставниками.
Кафедри ФКСА співпрацюють з провідними науковими центрами та науково-дослідними установами України та багатьох країн світу. Підтримуються плідні зв’язки зі значною кількістю ВНЗ світу.

На факультеті функціонують студентські відділення міжнародних товариств оптичної техніки SPIE та OSA (США), завдяки чому забезпечується безкоштовна підписка на унікальні журнали та вільний доступ до світових видань в галузі інформатики та оптики, зв’язки з провідними фахівцями усього світу, а найкращі студенти отримують гранти для виїзду за кордон на науково-технічні заходи.
Розроблені науковцями факультету сумісно зі студентами прилади неодноразово демонструвались на міжнародних виставках наукових розробок і новітніх технологій в Україні та багатьох країнах світу та виборювали золоті та срібні медалі, отримували призи та схвальні відгуки. На базі ФКСА активно працює науково-технічне відділення Вінницького обласного відділу Малої академії наук України.


Надзвичайно результативно функціонують магістратура та аспірантура, діють спеціалізовані учені ради з правом захисту дисертацій на здобуття ступенів кандидата та доктора технічних наук, тож випускники факультету мають чудову можливість реалізувати кар’єру науковця та викладача ВНЗ. Слід відзначити, що абсолютна більшість викладачів і вчених факультету - саме випускники ФКСА.


За результатами успішного навчання, активної наукової та громадської роботи студенти, магістри, аспіранти, молоді науковці ФКСА неодноразово ставали персональними стипендіатами Президента України, Верховної Ради, Кабінету Міністрів України, Міжнародних фондів; призерами багатьох міжнародних і вітчизняних олімпіад і конкурсів; отримували дипломи Національної академії наук України; вигравали гранти Міжнародних фондів на підтримку наукових досліджень та стажування за кордоном. Студенти ФКСА мають реальні можливості підвищувати свою кваліфікацію, стажуючись та навчаючись у магістратурі за кордоном
ФКСА відомий не тільки своїми навчальними та науковими досягненнями, а й, зокрема, спортивними. Серед спортсменів факультету - майстри спорту міжнародного класу, призери чемпіонатів світу, чемпіони Європи, України.

Усі студенти забезпечуються комфортабельним гуртожитком

Окрім стаціонарної форми є заочна форма навчання без відриву від виробництва

Випускники ФКСА мають чудові та абсолютно реальні перспективи працевлаштування. І не лише в Україні, а й за кордоном. Високий рівень освіти підтверджується успішним працевлаштуванням та кар’єрним ростом випускників факультету. Чимало з них займають ключові адміністративні та науково-технічні посади на провідних державних і акціонерних підприємствах, в організаціях і установах, на комп’ютерних фірмах – розробниках програмного забезпечення та засобів, в банківських та комерційних установах тощо, наприклад, обласна торгівельна палата, ВАТ Укртелеком, Київстар, ТРК Еверест, СМАРТ, компанії Арисент, Ліана, ТЕАМ, Апекс, Ремекс-В, НВП Інновінн, Геосистема, Енерготерм, Приватбанк, АКБ Аваль, Укрсиббанк, Укрсоцбанк і т.д.


Серед тисяч випускників факультету державні діячі, депутати Верховної Ради України, працівники міністерств, депутати обласної та міської Рад, чимало відомих вчених, знаних викладачів вишів, керівників підприємств та установ, провідних фахівців державних установ, закладів, підприємств та приватних фірм і кампаній.

У нас навчатися значно дешевше, ніж у великих містах !!!

У ФКСА Ви не тільки отримаєте безкоштовно найпрестижнішу освіту, але й гарантовано зможете насолодитися повноцінним студентським життям!


Будь ласка, за потреби з будь-якими питаннями звертайтеся за телефонами 59-84-58, 59-86-59, 43-86-60 або через E-mail: fcsa5308@gmail.com