Історія факультету

Факультет комп'ютерних систем і автоматики бере свій початок з факультету автоматики та обчислювальної техніки (ФАОТ), який був створений у 1974 р.

Першим деканом факультету було обрано к.т.н., доцента Осадчука В.С. (нині - д.т.н., професор кафедри електроніки факультету радіотехніки, зв'язку та приладобудування), а після його призначення на посаду проректора інституту з наукової роботи з 1978 р. деканом факультету було обрано - к.т.н., доцента Лисогора В.М., а з 1981 р. - к.т.н., доцента Лютворта С.Г.

Осадчук В.С.

Лисогор В. М.

Лютворт С.Г.

У 1985р. згідно з рішенням Вченої Ради політехнічного інституту відбувся розподіл факультету на два: факультет автоматики і мікроелектроніки (ФАМ) та факультет обчислювальної техніки (ФОТ). Деканом факультету автоматики і мікроелектроніки було обрано д.т.н., професора Малікова В.Т.

Маліков В. Т.

У 1988 р. деканом факультету було обрано к.т.н., доцента Васюру А.С., а після призначення його проректором з навчальної роботи політехнічного інституту з 1989 р. деканом факультету було обрано к.т.н., доцента Кічака В.М.

Васюра А. С.

Кічак В. М.

У 1992 р. в зв’язку з реорганізацією інституту з метою приведення структур факультетів у відповідність до системи ступеневої підготовки спеціалістів встановленої законом України про освіту і наказом Мінвузу України про експеримент у ВПІ, на підставі рішення ректорату факультет автоматики і мікроелектроніки був реорганізований у факультет автоматики (ФА), який незабаром називався вже як факультет автоматики та камп'ютерних систем управління (ФАКСУ). Деканом факультету було обрано професора Васюру А.С.

У 2002 р. на підставі рішення Вченої Ради ВДТУ та наказу ректора ВДТУ з метою покращення оперативного керівництва всіма видами навчальної, методичної та науково-дослідної роботи факультет автоматики та комп’ютерних систем управління був реорганізований в Факультет комп'ютерних систем і автоматики (ФКСА), до структури якого було введено факультет автоматики та комп’ютерних систем управління (ФАКСУ) та факультет функціональної електроніки та лазерної техніки (ФФЕЛТ). Директором інституту АЕКСУ обрано професора Васюру А.С.

У 2013 р. рішенням конференції трудового колективу інституту деканом ФКСА обрано д.т.н., професора кафедри АІВТ Бісікало О. В.

Бісікало О. В.

З 01.03.2015 р. відповідно наказу по університету та згідно рішення Конференції трудового колективу ВНТУ інститут автоматики, електроніки та комп'ютерних систем управління реорганізовано у факультет комп'ютерних систем і автоматики (ФКСА) із збереженням стурктури кафедр.