Історія факультету
Історія факультету

Факультет комп'ютерних систем і автоматики бере свій початок з факультету автоматики та обчислювальної техніки (ФАОТ), який був створений у 1974 р.

Першим деканом факультету було обрано к.т.н., доцента Осадчука В.С. (нині - д.т.н., професор кафедри електроніки факультету радіотехніки, зв'язку та приладобудування), а після його призначення на посаду проректора інституту з наукової роботи з 1978 р. деканом факультету було обрано - к.т.н., доцента Лисогора В.М., а з 1981 р. - к.т.н., доцента Лютворта С.Г.

Осадчук В.С.

Лисогор В. М.

Лютворт С.Г.

У 1985 р. згідно з рішенням Вченої Ради політехнічного інституту відбувся розподіл факультету на два: факультет автоматики і мікроелектроніки (ФАМ) та факультет обчислювальної техніки (ФОТ). Деканом факультету автоматики і мікроелектроніки було обрано д.т.н., професора Малікова В.Т.

Маліков В. Т.

У 1988 р. деканом факультету було обрано к.т.н., доцента Васюру А.С., а після призначення його проректором з навчальної роботи політехнічного інституту з 1989 р. деканом факультету було обрано к.т.н., доцента Кічака В.М.

Васюра А. С.

Кічак В. М.

У 1992 р. в зв’язку з реорганізацією інституту з метою приведення структур факультетів у відповідність до системи ступеневої підготовки спеціалістів встановленої законом України про освіту і наказом Мінвузу України про експеримент у ВПІ, на підставі рішення ректорату факультет автоматики і мікроелектроніки був реорганізований у факультет автоматики (ФА), який незабаром називався вже як факультет автоматики та камп'ютерних систем управління (ФАКСУ). Деканом факультету було обрано професора Васюру А.С.

У 2002 р. на підставі рішення Вченої Ради ВДТУ та наказу ректора ВДТУ з метою покращення оперативного керівництва всіма видами навчальної, методичної та науково-дослідної роботи факультет автоматики та комп’ютерних систем управління був реорганізований в Інститут електроніки, автоматики та комп'ютерних систем управління (ІнАЕКСУ), до структури якого було введено факультет автоматики та комп’ютерних систем управління (ФАКСУ) та факультет функціональної електроніки та лазерної техніки (ФФЕЛТ). Директором інституту АЕКСУ обрано професора Васюру А.С.

У 2013 р. рішенням конференції трудового колективу інституту директором ІнАЕКСУ обрано д.т.н., професора кафедри АІВТ Бісікало О. В.

Бісікало О. В.

З 01.03.2015 р. відповідно наказу по університету та згідно рішення Конференції трудового колективу ВНТУ інститут автоматики, електроніки та комп'ютерних систем управління реорганізовано у факультет комп'ютерних систем і автоматики (ФКСА) із збереженням структури кафедр. Рішенням конференції трудового колективу факультету в 2015 р. деканом ФКСА обрано д.т.н., професора кафедри АІВТ Бісікало О. В.