Конференції

Шановні науковці, студенти та всі бажаючі, на базі кафедр факультету комп’ютерних систем і автоматики проводяться такі конференцій:

- Регіональної науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу, науковців та студентів університету з участю працівників підприємств м. Вінниці та Вінницької області

Конференція проводиться за участю працівників науково-дослідних організацій та інженерно-технічних працівників підприємств м. Вінниці та області

- Мiжнародна конференцiя КОНТРОЛЬ I УПРАВЛIННЯ В СКЛАДНИХ СИСТЕМАХ (КУСС)

Метою конференції є обговорення питань контролю і управління технічними, екологічними, виробничими, медико-біологічними та іншими складними системами для пошуку спільних підходів, обміну ідеями, визначення тенденцій розвитку даної галузі науки, встановлення плідних контактів, заохочення талановитої молоді до наукового пошуку. Особливу увагу в ході конференції передбачається приділити застосуванню математичного моделювання, оптимізації, штучного інтелекту та інших підходів технічних наук до розв’язання проблем в екології, ресурсо- та енергозбереженні, менеджменті, медицині тощо.

- Мiжнародна конференцiя Фотоніка-ODS (Photonics-ODS)

На основі теоретичних та практичних досягнень оптичної та квантової електроніки в збірнику висвітлюються проблеми та шляхи розвитку сучасних оптико-електронних та лазерних інформаційно-енергетичних технологій та їх впровадження в телекомунікації, біомедицину, методи обробки зображень і сигналів, комп’ютерну техніку, системи технічного зору та штучного інтелекту.

- ВИМІРЮВАННЯ, КОНТРОЛЬ ТА ДІАГНОСТИКА В ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМАХ (ВКДТС)

Метою конференції є висвітлення наукових досягнень провідних вчених України та світу в галузі вимірювання, контролю та діагностики в технічних системах, а також їх застосування на промислових підприємствах України.

Зайпрошуємо до участі!